İDĞAMI MAAL ĞUNNE

14) İDĞAMI MAAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu”  harflerinden biri gelirse idğamı maal ğunne olur.  Bu harfler:  harfleridir.  Bunlardan:     harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam “ olur.

 İDĞAM :  Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan )  harflerden birincisini diğerine katmaya İDĞAM diyoruz. Bu bazen tam idğam olur bazen de nakıs idğam olur.Örnekler:

                   

 

 

 

Ok işaretinin sağında ki kelimeler Kur’an-i Kerim de ki orijinal örneklerdir.Fakat  sol taraftakiler  ise  , sağ tarafta yazılı olan bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini göstermektedir. Şu farklılığa dikkat edelim.Nun'u sakinden sonra ve bir kelimede gelirseidğamı maal ğunne olmaz. İZHAR gibi okunurlar. Örnekler:  

 

 

Burada ki nun'u sakinleri kırmızı ile belirttim. Fakat nun'u sakinden sonra gelen vav ve ya harflerinden dolayı burada idğam yapılmaz. Sadece burayı okurken izhar varmış gibi okuruz. Kısaca  YAZILDIĞI GİBİ okunur.

ÖRNEKLER

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !