Medd-i Lâzım

7)Medd-i Lâzim : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden “SÜKUN’u lazım “ gelirse , o zaman meddi lazım olur. SÜKUN’U LAZIM ne demektir?  Kur’an-i  Kerim’i okurken ister duralım veya isterse geçelim, her iki durumda da var olan  “SÜKUN’a “ SÜKUN’u lazım denir.  örnekler ;

      Hurufu mukattaa  olan bu harf ve kelimeleri okurken,sanki uzun yazılmış gibi okuyoruz. (Elif  lam mim diye okunan ilk kelime uzun yazıldığında,nasıl yazıldığını, ok işaretlerinden sonra açıkça görüyorsunuz.    

“ Yasin” örneği de bunun gibi.)  Kırmızı ile yazdıklarımız harfi meddir. Yani uzatma harfleridir. Ondan  sonra gelen ve mavi  renkle yazılan ise “ SÜKUN’u lazımdır” Kısaca harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelmiştir. Yani HARFİ MEDDEN  sonra CEZZİMLİ bir harf gelmiştir.Bu cezzimi  kaldırmamız mümkün değildir.  Kuran okurken ister duralım ister durmayalım, bu cezzimi okumak zorundayız. İşte böyle SÜKUN’a “LAZIM SÜKUN ” diyoruz.

                

                            MEDDİ LAZIMI   DÖRT BAŞLIK ALTINDA  İNCELEYECEĞİZ

 a) Meddi Lazım Kelime-i Musakkale:  Harfi medd ve sebebi medd (SÜKUN’u lazım) aynı kelimede  bulunursa ve  şeddeli olduğunda bu ismi alır. Örnekler

 

 Burada kırmızı renkte yazıp parantez içine aldığımız bölüm Kur’an-i Kerim’de ki  yazılı hali. Parantez içine almadığımız bölüm ise,  “ SÜKUN’u lazımı “ açık olarak gösterelim diye yazdık( mavi renkli  ve cezzimli olan LAM ve KAF harfine dikkat )  Çift çizgi ile çizdiğimiz  harfi medlerdir. 

   Harfi medden sonra ŞEDDELİ bir harf geldiği için ve bu da aynı kelimede bulunduğu için dir ki burada MEDDİ LAZIM KELİMEİ MUSAKKALE VAR ve dört elif miktarı uzatmakta vaciptir.

 

b) Meddi Lazım Kelime-i Muhaffefe:  harfi medd ve sebebi medd yine aynı kelimede bulunur. Ne var ki burada harfi medden sonra gelen SÜKUN,  şeddeli değil de cezzİmlİ dir.  Harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmiş ve  aynı kelimede bulunursa.Bu durumda burada ki tecvidin adı Meddi lazım kelimei MUHAFFEFE  olur.  örnekler:

Burada ki harfi medd, baştaki elifin üstünde olan ve adına “ mukadder = takdir edilmiş  

dediğimiz eliftir ve biz onu , okunan elifin üstünde kırmızı ile gösterdik. Ondan sonra gelen mavi yazılı lam hafinin üstünde ki SÜKUN’da lazım SÜKUN’dur. Bu tecvidde Kurani Kerimde sadece iki yerde( Yunus suresi 59  ve 91. ayetlerinde) bulunmaktadır.

 

c) Meddi Lazım Harfi Musakkele:  yukarıdaki iki şıkkı aynen tekrar etmek durumundayız. Çünkü yukardaki kelimelerde geçen kural  harflerde meydana gelecek.

Tanım yine aynı: Harfi Medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelirse meddi lazım harfi musakkele olur. Yani harfi medden sonra ŞEDDELİ   HARF gelir.

Örnekler:

 

 

 Kur’ani Kerimde  hurufu mukatta dediğimiz bu örnekleri görmemiz mümkün. Fakat biz bunu okurken uzun yazıldığı gibi okuruz. Bakın bu iki kelimeyi hem cezzimli haliyle ve hem de şeddeli haliyle  yazdım ki olayı net görelim. Ama biz bunu okurken ŞEDDELİ İMİŞ gibi okuduğumuz için bu tecvide Meddi Lazım  Harfi Musakkale deriz. Musakkele demek şeddeli demektir. Mavi ile yazılmış ve arka arkaya gelmiş iki “ mim harfi görüyorsunuz. Tecvid kaidesi kuralınca bu iki MİM harfi tek olarak yazılır ve başına da ŞEDDE konur. Bu olay harf üzerinde olduğu içinde Meddi lazım Harfi Musakkele adını alır. Kırmızı olarak yazdığım son bölümde ise MİM HARFİ ÜZERİNDE Kİ ŞEDDEYİ açık olarak görüyorsunuz.

d) Meddi Lazım Harfi Muhaffefe: Bu son şıkta da yine harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN gelir ve bu olay kelimede değil harfte cereyan ettiği için harfi muhaffefe adını alır. Örneklerle görelim:

   Kurani Kerimde gördüğümüz bu harfler okunurken açık bir şekilde  yazdıklarımız gibi okunur. Bu olayda harfi medden  sonra gelen SÜKUN ( yani cezzim )sadece harfte gerçekleştiği için bu tecvide de Meddi lazım Harfi Muhaffefe diyoruz.

 

ÖRNEKLER

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !